maandag 1 maart 2010

Quest Software in leiderskwadrant van Gartners’ Application Performance Monitoring Maqic Quadrant

Evaluatie van Foglight gebaseerd op compleetheid visie en vermogen tot uitvoering

ALISO VIEJO, Calif., 1 maart , 2010 – Quest Software, Inc. (Nasdaq: QSFT) is door Gartner, Inc., gepositioneerd in het leiderskwadrant van het “Magic Quadrant for Application Performance Monitoring.” Gartner nam voor het rapport negentien leveranciers onder de loep op de gebieden “Vermogen tot uitvoering” en “Volledigheid van visie” .

Quest’s application performance monitoring (APM)-oplossing, Foglight®, is de voornaamste redden voor de positie van Quest in het Leiderskwadrant van Gartner. Foglight hanteert een geintegreerde benadering voor de vijf dimensies van APM, zoals deze door Gartner zijn gedefinieerd. Dat zijn: monitoring van eindgebruikerservaring, profilering van gebruikergedefinieerde transacties, application component discovery and modeling, diepgaande monitoring applicatieonderdelen en de achterliggende database voor applicatie prestatiemanagement. Foglight kan daarnaast ook informatie uit fysieke, vituele en gemengde omgevingen verzamelen en correleren. Daardoor beschikken organisaties over een compleet inzicht in hun applicaties ongeacht de onderliggend infrastructuur.

Gartner stelt dat “…in dezelfde periode waarin beslissers op bedrijfsvoerend niveau en operationeel verantwoordelijken het belang van applicaties als sleutelelementen om te beheren hebben onderkend, zijn applicatiearchitecturen op zo’n manier ontwikkeld dat het monitoren van de applicatieprestaties een ware uitdaging is geworden.”i

“Ongeveer vier jaar geleden zijn we begonnen Foglight opnieuw op te bouwen met als uitgangspunt dat traditionele applicatiemonitoring niet meer zou volstaan in de complexe bedrijfs- en IT-omgevingen van vandaag”, aldus Doug Garn, CEO van Quest Software. “We zien in onze positie in het Gartner Leiderskwadrant een bevestiging van onze expertise in de APM-markt. We zijn nu meer dan ooit toegewijd aan onze missie om klanten te helpen hun kosten terug te dringen en hun omzet te vergroten door de manier waarop ze hun bedrijfskritische applicaties beheren, te verbeteren."

Om het volledige Gartner-rapport te zien bezoekt u http://www.quest.com/QuestSoftwarePR_GartnerAPMMQ_Foglight02192010. Voor meer over Foglight gaat u naar www.quest.com/foglight.

iGartner, Magic Quadrant for Application Performance Monitoring, Will Cappelli, February 18, 2010.

Over Quest Software, Inc.
Organisaties moeten nu meer dan ooit slimmer en efficiënter werken. Quest Software bouwt en ondersteunt producten voor slim systeembeheer. Zo helpen we onze klanten alledaagse IT-uitdagingen sneller een eenvoudiger het hoofd te bieden. Voor meer informatie bezoekt u www.quest.com.

Over het Magic Quadrant
Het copyright van het Magic Quadrant berust bij Gartner, Inc. en mag alleen met toestemming worden hergebruikt.. Het Magic Quadrant is een grafische weergave van een marktgebied gedurende en voor een specifieke tijdsperiode.
Het geeft aan hoe bepaalde aanbieders in het specifieke marktgebied gepositioneerd zijn, gemeten aan door Gartner opgestelde criteria. Gartner onderschrijft niet de producten of visie van de aanbieders, producten of diensten genoemd in het Magic Quadrant, en adviseert technologiegebruikers niet om de partijen te selecteren in het leiderskwadrant. Het Magic Quadrant is bedoeld als hulpmiddel bij onderzoek en dient niet als leidraad om acties op te baseren. Gartner ontkent alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van om het even welke garanties van vermarktbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

# # #

Quest, Quest Software, Foglight and the Quest logo are trademarks or registered trademarks of Quest Software in the United States and certain other countries. Other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Weblinks in deze release:
Quest Software, Inc: http://www.quest.com/
Magic Quadrant for Application Performance Monitoring: http://www.quest.com/QuestSoftwarePR_GartnerAPMMQ_Foglight02192010
Application performance monitoring (APM)-oplossing: http://www.quest.com/foglight

Geen opmerkingen:

Een reactie posten