maandag 8 maart 2010

Imprivata helpt ziekenhuizen om proactief toegang tot patientgegevens te analyseren en te auditen

Imprivata PrivacyAlert™ biedt snelle detectie van ongemachtigde toegang tot medische dossiers en identiteitsdiefstal

Imprivata®, Inc., het bedrijf dat de gebruikerstoegang vereenvoudigt en beveiligt, introduceert Imprivata PrivacyAlert™. Deze oplossing is specifiek voor de gezondheidszorg ontwikkeld en stelt ziekenhuizen in staat om de privacy van patiënten op effectievere wijze te waarborgen en om op snelle wijze te voldoen aan de richtlijnen van nationale en lokale overheden. Imprivata PrivacyAlert biedt managers die verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging en privacy de beschikking over geautomatiseerde en schaalbare oplossingen voor privacybewaking om hen te helpen met het analyseren en rapporteren van gevallen van schendingen van vertrouwelijke patiëntgegevens.

Als gevolg van de recente regelgeving rond privacybescherming van patiënten en de wildgroei aan elektronische patiëntgegevens zien Chief Information Officers (CIO’s) en Chief Compliance Officers (CCO’s) zich voor de taak gesteld om de privacy van patiënten af te dwingen en om op het verzoek van patiënten bekend te maken wie hun medische dossiers heeft ingezien. Managers die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de privacy van patiënten worstelen met de complexe handmatige taken die gepaard gaan met het opvragen, sorteren en rapporteren van audit trails die betrekking hebben op schendingen van de privacy.

“Gevallen van diefstal van patiëntgegevens binnen de gezondheidszorg worden breed in de pers uitgemeten, of er nu sprake is van kwade bedoelingen, onopzettelijke bekendmaking van patiëntgegevens of een personeelslid dat besluit een kijkje te nemen in de medische dossiers van beroemde patiënten. Alle ziekenhuizen, ongeacht hun omvang of aard, zijn vatbaar voor dergelijke incidenten,” aldus Omar Hussain, de president en CEO van Imprivata. “Ziekenhuizen moeten deze groeiende trend voor zien te blijven. Met Imprivata PrivacyAlert kunnen zij onbevoegde toegang tot medische dossiers voorkomen en diefstal van patiëntgegevens een halt toeroepen. Dit zal resulteren in een cultuur van privacy en compliance.”

Imprivata PrivacyAlert biedt snelle detectie van onbevoegde toegang tot medische dossiers en identiteitsdiefstal. Hiertoe biedt de oplossing geautomatiseerde patroondetectie met waarschuwingen op basis van meer dan honderd incidentscenario’s. Gebruikers kunnen geautomatiseerde en schaalbare beleidsregels inzetten om de privacy van hun patiënten te bewaken. Deze beleidsregels helpen bij het analyseren en rapporteren van gevallen waarin sprake is van schending van de privacy van patiënten. Imprivata PrivacyAlert stelt managers die verantwoordelijk zijn voor de privacy daarnaast in staat om alle door de regelgeving opgelegde taken te beheren en de vereiste audits op schaalbare wijze en binnen de deadline uit te voeren.

De volgende functies zijn met directe ingang beschikbaar als onderdeel van Imprivata PrivacyAlert:
· Proactieve bewaking en automatische detectie van privacy-incidenten, met filtering en waarschuwingen;
· Geautomatiseerde patroonherkenning met waarschuwingen voor meer dan 100 incidentscenario’s, met inbegrip van herkenning van patronen die betrekking hebben op identiteitsdiefstal en onbevoegde toegang tot medische dossiers (van bekende personen, collega’s, familieleden en buren van personeelsleden);
· Kant-en-klare ondersteuning voor alle belangrijke toepassingen die binnen de gezondheidszorg worden gebruikt, zoals Eclipsys, GE Centricity Enterprise, MEDITECH Magic en Siemens Invision;
· Een gebruiksvriendelijke, internetgebaseerde interface voor personeelsleden die privacy-audits uitvoeren en verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging;
· De mogelijkheid om onderzoekscriteria in te stellen voor werknemers, patiënten of een combinatie daarvan;
· Automatisering van de compliance, met ondersteuning voor filtering en waarschuwingen;
· Een policy engine waarin de beste praktijken zijn opgenomen van tientallen leveranciers voor de gezondheidszorg;
· De mogelijkheid om ad hoc rapporten te genereren, op te slaan en te delen, met inbegrip van een forensisch veilige log-repostitory voor hoofdaudits.

Imprivata PrivacyAlert is beschikbaar in de vorm van een betaalbare, veilige en doelgerichte appliance. De prijs is afhankelijk van het aantal gegevensbronnen en toepassingen dat wordt bewaakt en een meting van de omvang en werkvolume van het ziekenhuis. Raadpleeg voor meer informatie over Imprivata PrivacyAlert www.imprivata.com.

Over Imprivata
Imprivata beveiligt de toegang van werknemers tot desktops, networks, applicaties en transacties. Haar appliance-gebaseerde platform voor het beheer van gegevenstoegang van werknemers, OneSign, stelt organisaties in staat om hun informatie te beveiligen en tegelijkertijd de productiviteit van de gebruikers te vergroten. Door gebruikersauthenticatie te versterken, applicatietoegang te stroomlijnen en compliancy-rapportages van verschillende IT-omgeving te vereenvoudigen, behalen klanten substantiële, aanzienlijke kostenbesparingen op hun IT-helpdesk en administratiekosten. Tegelijkertijd behalen ze het beveiligingsniveau waaraan ze behoefte hebben.

Imprivata is verschillende malen bekroond met awards en uitmuntende productbesprekingen door gezaghebbende publicaties en analisten. Het hoofdkantoor van Imprivata is gevestigd in Lexington in Massachusetts. Imprivata werkt samen met ruim 200 partners en voorziet in de applicatiebeveiligingsbehoefte van ruim 900 klanten wereldwijd. Meer informatie vindt u op www.imprivata.com

# # #

Imprivata is a registered trademark of Imprivata, Inc. in the USA and other countries. All other product or company names mentioned are the property of their respective owners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten