woensdag 22 augustus 2012

Uit onderzoek van Dell en Intel blijkt: Consumerization of IT vergroot de productiviteit op de werkvloer


Uit onderzoek van Dell en Intel blijkt: Consumerization of IT vergroot de productiviteit op de werkvloer

·         Uit Evolving Workforce-onderzoek blijkt: ondersteunen van personeel met technologie en mobiliteit vergroot de productiviteit
·         Meer keuzevrijheid en verhoogde mobiliteit voor werknemers kan tot beveiligingsproblemen leiden
·         Transparantie en vertrouwen zijn van doorslaggevend belang voor een juiste balans op de werkvloer
·         Wereldwijd meer dan 8.000 werknemers en 29 experts en senior managers deden mee

Tweet-suggestie: Hoe ziet de werkplek van de toekomst er volgens jou uit? Raadpleeg de resultaten van het Evolving #Workforce-onderzoek http://dell.to/MfAjCv

Amsterdam, 22 augustus, 2012 – Dell en Intel publiceren de resultaten van de laatste fase van het meerjarig onderzoeksproject Evolving Workforce. Uit dit onderzoek blijkt dat de “consumerization of IT” om een open instelling vraagt van de werkgevers. Consumerization of IT heeft de grootste kans van slagen als organisaties hiervoor specifieke, vooraf gedefinieerde parameters instellen. Het wereldwijde Evolving Workforce-onderzoek is gebaseerd op feedback van 8,360 werknemers en 29 interviews met experts en senior managers in alle delen van de wereld. Consumerization of IT houdt onder meer in dat werknemers meer invloed hebben op de gebruikte technologie, hun werkplek flexibeler kunnen kiezen en deelnemen aan bring your own device (BYOD)-initiatieven. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat managers deze mogelijkheden als middel beschouwen om de productiviteit en loyaliteit van werknemers te vergroten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat bedrijven nog altijd worstelen met de beveiligingsproblemen en bedreigingen die de nieuwe flexibiliteit met zich mee kan brengen.

De afgelopen drie tot vijf jaar is er binnen het bedrijfsleven steeds meer sprake van technologische keuzevrijheid en mobiliteit. Bedrijven erkennen steeds meer de toegevoegde waarde van IT-infrastructuren die ondersteuning bieden voor werknemers die buiten het ‘negen tot vijf’ patroon werken. Werknemers die meer technologische keuzevrijheid hebben, zijn in staat om oplossingen te selecteren die beter aansluiten op hun voorkeuren waardoor hun productiviteit wordt geoptimaliseerd. Maar zoals het rapport aangeeft levert deze grotere keuzevrijheid problemen op voor de veiligheid op de werkplek, zoals de kans op aanvallen door hackers en gegevensverlies.

De belangrijkste onderzoeksbevindingen:
·         Technologische keuzevrijheid bevordert de productiviteit: binnen het bedrijfsleven groeit het besef dat de productiviteit van werknemers kan worden vergroot door hen een bepaalde mate van keuzevrijheid te bieden ten aanzien hun mobiliteit en de technologie die zij gebruiken. Afhankelijk van de omstandigheden in het bedrijf moet deze keuzevrijheid duidelijk worden afgebakend. Hierdoor kan het management beter inzicht krijgen in de manier waarop technologie, die is afgestemd op de individuele werkstijl van werknemers, de efficiëntie kan verbeteren en de bedrijfsprestaties optimaliseren.
·         Productiviteit versus traditionele zakelijke vraagstukken: bedrijven vragen zich af of de optimalisatie van productiviteit die gepaard gaat met een grotere technologische keuzevrijheid voldoende opweegt tegen de bijkomende risico’s. Managers zijn het erover eens dat het gebruik van persoonlijke apparatuur op de werkplek de organisatie blootstelt aan meer beveiligingsrisico’s en mogelijke mismanagement van data. Bedrijven worden niet alleen geconfronteerd met de noodzaak om de productiviteitsniveaus op accurate wijze te meten, maar moeten er ook voor zorgen dat ze precies weten “welke gegevens zich waar bevinden en of ze op de juiste wijze zijn beveiligd.”
·         Een veranderende houding ten opzichte van mobiliteit: managers erkennen het feit dat de komst van tablets, smartphones en cloud computing vraagt om een strategie waarin mobiliteit meer de nadruk krijgt. Veel experts zijn van mening dat de convergentie van applicaties tussen apparaten in de toekomst de afhankelijkheid van mobile oplossingen voor de werknemers zal vergroten. Bedrijven die de productiviteit willen vergroten moeten daarom eerst de huidige problemen rondom “legacy”-toepassingen aanpakken om mobile-ready te zijn.
·         Transparantie voor werknemers: Senior managers merken dat het ongewenste gevolgen kan hebben als zij bepaalde aspecten van het bedrijfsbeleid inzake de consumerization of IT verborgen houden. Ze zijn het erover eens dat een transparante opstelling het vertrouwen van het personeel bevordert. Het gaat hand in hand met de productiviteitsverbeteringen die bedrijven zoeken in nieuwe technologieën en apparatuur.
·         Strategische innovatie: De meeste experts zijn het erover eens dat bedrijven een slimmere, meer op mobiliteit gerichte en geïntegreerde aanpak van ICT moeten hanteren. Deze aanpak helpt bedrijven relevant te blijven binnen een sterk concurrerende markt en bevordert het nemen van strategische beslissingen voor operationele efficiëntie. Ondernemingen moeten de consumerization of IT met een weloverwogen en open instelling benaderen. Daarnaast moeten ze samenwerken met technologiepartners om maatoplossingen te ontwikkelen die voorzien in de behoeften van zowel de onderneming als de werknemers.
     
The Evolving Workforce is een wereldwijd initiatief om toekomstige trends op de werkplek te identificeren en te verkennen en de rol die technologie speelt in deze evolutie. Het gaat om een iteratief leertraject dat uit verschillende stadia bestaat. Het traject begon in oktober 2011 met het rapport Expert Insights, waarin zeven toekomstige trends werden geïdentificeerd, voorzien van commentaren van futurologen, technologen, analisten en HR-professionals. Het tweede rapport, het Workplace Perspective, vatte de bevindingen samen van een wereldwijde enquête onder 8.360 werknemers in 11 landen.

Het laatste rapport in deze onderzoeksreeks wordt vandaag gepubliceerd en vat de perspectieven samen van senior ICT- en business managers. Report 3: The Business Perspective and Research Summary bevat inzichten van experts, CEO’s en CIO’s overal ter wereld over het veranderende gebruik van technologie, ondergebracht in drie deelrapporten: People, Productivity en Progress. Hierin wordt ingegaan op een aantal belangrijke vragen over de invloed van technologie op moderne werknemers en de vraag of de toegenomen mobiliteit tot grotere productiviteit leidt.

Dell en Intel gaven TNS Global Research opdracht om dit project uit te voeren. Nadere informatie over dit onderzoek en eerdere rapporten zijn te vinden op www.dell.com/evolvingworkforce.

Citaten
“De manier waarop we wonen en werken maakt overal ter wereld een snelle verandering door,” zegt Stephen O’Donnell, de CEO van Chalet Tech, Inc. “Voor de meeste kenniswerkers bestaat er niet langer zoiets als ‘negen tot vijf’. Ook de verschillen in tijdzones spelen een steeds minder grote rol. We leven in een tijd van 24/7 connectiviteit, waarin de grenzen tussen werken en spelen steeds meer vervagen.”

“Werknemers zijn technologisch beter onderlegd en worden steeds resultaatgerichter. Bedrijven kunnen daarom sterk profiteren van de trend van consumerization of IT en mobiliteit die momenteel voor een transformatie van werkplek zorgt”, zegt Adriana Karaboutis, de CIO van Dell. “Bedrijven realiseren zich dat zij een belangrijke stap nemen op weg naar een hogere bedrijfsproductiviteit als ze hun werknemers de vrijheid bieden om zelf hun werklocatie en de technologie van hun voorkeur te kiezen.”

“Dell werkt nauw met zijn klanten samen om inzicht te krijgen in de behoeften van hun eindgebruikers”, zegt Steve Felice, de President en Chief Commercial Officer van Dell. “Als solution provider kijken we niet alleen naar de apparatuur waarover eindgebruikers beschikken, maar vragen we onze klanten ook naar de manier waarop informatie wordt opgevraagd, gebruikt en beveiligd. Dit stelt ons in staat om de juiste oplossing te vinden om de productiviteit van hun werknemers te vergroten en sneller resultaten te boeken.”

“Hoewel de transformatie van het operationele landschap met behulp van ICT een positieve uitwerking kan hebben op de productiviteit en het moraal van werknemers, moeten we niet voorbijgaan aan de uitdagingen die deze veranderingen opleveren voor de bedrijfsvoering”, zegt Ed Goldman, de CTO van Intel. “Elk bedrijf moet de juiste balans zien te vinden tussen het doorvoeren van veranderingen die voordelen opleveren voor eindgebruikers en het realiseren van de strategische bedrijfsdoelstellingen.”

Meer informatie:
Neem deel aan de discussie op Twitter @Dell en @DellEnterprise via de hashtag #workforce

Over Dell
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) luistert naar zijn klanten en levert innovatieve technologie en diensten die hen in staat stellen om meer te doen. Raadpleeg voor meer informatie www.dell.nl.

Neem samen met ons deel aan Dell World 2012 – The Power to Do More. Dit evenement biedt ICT-professionals de mogelijkheid om van elkaar te leren en de problemen en kansen te identificeren die verband houden met de belangrijkste technologische ontwikkelingen die voor een transformatie binnen het bedrijfsleven zorgen. Kom meer te weten op www.DellWorld.com of volg #DellWorld op Twitter.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Simone Versteeg
Dell
+31 (0)20-6744737
Dina-Perla Marciano
AxiCom
+31 (0)20 75469 86


Hartelijke groet/ Kind regards,

Dina-Perla Marciano

   
global technology PR

Dina-Perla Marciano | axicom | watertorenplein 4b | 1051pa | amsterdam | t: +31 (0)20 75469 86 | f: +31 (0)20 75469 88 | m: +31 (0)6 30 045 484 | dina-perla.marciano@axicom.com|www.axicom.com |linkedin| follow us on Twitter here or follow my personal account here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten