donderdag 4 oktober 2012

Onderzoek Startupbootcamp: Financiële sector in Europa remt tech-starters

Peiling Startupbootcamp onderstreept belang investeringsklimaat


Amsterdam, 4 oktober 2012 – Een groot deel van de potentiële Europese tech-ondernemers voelt zich vaak te weinig gesteund door bankiers en de financiële sector. Uit een peiling van Startupbootcamp onder tech/starters, mentoren en investeerders kan worden vastgesteld dat Europese financiële instellingen falen bij de ondersteuning van innovatieve bedrijven of groeimogelijkheden voor hen via een beursgang te openen.


Het onderzoek werd uitgevoerd onder 115 leden van de Startupbootcamp community in juli en augustus van dit jaar. Het algemene beeld onder respondenten is dat Europa hoog scoort bij de middelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van technologiebedrijven, zoals infrastructuur en onderwijs. Daarentegen blijft Europa in vergelijking met de VS achter, als het gaat om het beschikbaar stellen van groeikapitaal en exit-mogelijkheden via beursnoteringen of overnames.

Volgens de innoveerders, mentoren en investeerders zijn de drie belangrijkste factoren voor een startup:

1. een goede (internet) communicatie-infrastructuur (86 % beoordeelde die als belangrijk tot zeer belangrijk)

2. een gezond investeringsklimaat (85 %)

3. het onderwijsniveau (80 %)

Europa eindigt boven de Verenigde Staten op twee van de drie hierboven genoemde gebieden (communicatie 93% tegen 7% en het onderwijs 62% tegen 38%). Daar staat tegenover dat Europa, volgens de ondervraagde startup-mentoren, sterk achter loopt als het gaat om de toegang tot financiële middelen, waar de VS het wint met 90% tegen 10%.

Binnen Europa is er ook een sterke polarisatie te zien van de toegang tot investeringen met een grote concentratie in Groot-Brittannië. Startups, mentoren en investeerders geven daar hun voorkeur aan met 85%, gevolgd door Duitsland met 10% en Israël met 5%.

62% van de respondenten beschouwt de Verenigde Staten als het land met het beste fiscale klimaat voor startende bedrijven. Europa scoorde wel beter met betrekking tot betaalbare woon- en werkruimte, fysieke infrastructuur en overheidsondersteuning.

Aan Europa’s potentieel om één grote verbonden hub om innovatieve en technologische groei van bedrijven te creëren wordt het meest getwijfeld als het gaat om exit-mogelijkheden. In totaal beschouwt 88 % van de respondenten de Verenigde Staten als beste exit-omgeving, de UK volgt als enig Europees land met 8 %. Andere Europese landen kregen maximaal twee stemmen.

“Het onderzoek, dat we samen met onze partners van AxiCom uitvoerden, heeft ons onderbuikgevoel bevestigd: Europa heeft de Verenigde Staten op vele gebieden ingehaald of overtroffen als de perfecte omgeving voor starters”, zegt Patrick de Zeeuw, medeoprichter en CEO van Startupbootcamp Amsterdam. “Maar het onderzoek heeft ook de belangrijkste factoren aangewezen waar Europa nog sterk achterloopt: de exit strategieën en financiële steun. Sommige financiële instellingen, zoals de ABN AMRO zijn met een andere blik gaan kijken naar de startup-scene en het grote potentieel dat deze groep te bieden heeft. Zij hebben hun manier van denken veranderd als het gaat om investeringen. Veel andere financiële instellingen en fondsen hebben nog een hoop om over na te denken.”

Over Startupbootcamp

Startupbootcamp (of SBC) is het meest succesvolle startup accelerator programma in Europe met een mentor en alumni netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 30 landen wereldwijd. Het accelerator programma biedt startups de kans om drie maanden lang intensief samen te werken met experts die zich beschikbaar stellen als mentor wanneer zij die nodig hebben. Door middel van een startkapitaal, een gratis werkplek en tal van sponsor deals kunnen de startups in 3 maanden tijd de progressie maken die normaal jaren kan duren. Aan het einde van het programma presenteren de startups hun idee op Investor Demo Day aan enkele honderden lokale en internationale investeerders. Het programma loopt momenteel in Kopenhagen, Berlijn, Amsterdam en Dublin en breidt dit jaar uit naar Haifa (Israel). Per programma mogen tien startups meedoen.

Contact Details

Patrick de Zeeuw – Co-Founder Startupbootcamp and CEO Startupbootcamp Amsterdam

pdz@startupbootcamp.org

+31 (0)6 8142 9654

Emile Idzenga – AxiCom

Emile.Idzenga@axicom.com

+31 (0)6 2042 9460

Geen opmerkingen:

Een reactie posten