woensdag 18 april 2012

Voorzitter en CEO van Verizon spreekt World Health Care Congress toe

Voorzitter en CEO van Verizon spreekt World Health Care Congress toe

Lowell McAdam zet problemen van het Amerikaanse zorgstelsel uiteen en ontvouwt Verizons plannen voor het verbeteren van de patiëntenzorg en het realiseren van kostenbesparingen met behulp van ICT

Lowell McAdam, de voorzitter en CEO van Verizon, ging tijdens een lezing voor het World Health Care Congress op dinsdag 17 april in op de problemen waarmee het Amerikaanse zorgstelsel wordt geconfronteerd. Daarnaast onthulde hij initiatieven van Verizon voor het verbeteren van de gezondheidszorg met behulp van ICT. McAdam gaf daarbij aan dat werkelijke verandering alleen mogelijk is als zowel zorgverleners als consumenten actief bij het verbeteringsproces worden betrokken.
McAdam maakte bekend dat Verizon als blijk van zijn toewijding aan de zorgsector een strategische samenwerking aangaat met NantWorks LLC, een in Californië gevestigde leverancier van oplossingen op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg. Dit initiatief volgt op Verizon’s recente combinatie van zijn vaste en draadloze dienstenaanbod en ICT- en netwerkactiva tot een geïntegreerde dienstverleningsorganisatie voor de gezondheidszorg.

De bedrijven zullen gebruikmaken van de unieke reeks van zorgtechnologieën van NantWorks en Verizon’s platformgebaseerde aanbod van mobiliteits-, cloud- en ICT-oplossingen voor de zorgsector om het veranderingstempo aanzienlijk te versnellen door middel van uiterst schaalbare en verbonden ICT-oplossingen voor de gezondheidszorg.

Het eerste initiatief van Verizon en NantWorks omvat de ontwikkeling van een geïntegreerde informatiestructuur in de vorm van het Cancer Knowledge Action Network, dat ten doel heeft om de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren. Via dit netwerk krijgen medici voor het eerst directe toegang tot actuele best practices en effectieve behandelingsprotocollen voor specifieke vormen van kanker.

Volgens branche-experts zal de vraag naar verbonden zorgtechnologieën snel groeien nu de zorgsector op zoek gaat naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de kosten en de patiëntenzorg te verbeteren door real-time zorgcoördinatie mogelijk te maken. Het doel hierbij is om de betrokkenheid van patiënten te vergroten en informatie makkelijker overdraagbaar te maken.

Naar verwachting lopen de kosten binnen de Amerikaanse gezondheidszorg op tot meer dan 2,3 triljoen dollar. Bovendien groeien deze kosten jaarlijks met zeven procent. Van het totale bedrag wordt 1,1 triljoen uitgegeven aan het beheer van chronische aandoeningen zoals diabetes, hartfalen en hoge bloeddruk.

Momentum binnen de zorgmarkt
Verizon Connected Healthcare Solutions, een divisie van Verizon die ICT-oplossingen voor de gezondheidszorg levert en een omzet van 5 miljard dollar realiseert, omvat honderden toegewijde experts op het snijvlak van zorg en ICT en een research & development-groep die zich richt op het naar de markt brengen van nieuwe innovaties.
Tot dusver heeft Verizon duizenden aanmeldingsgegevens aan zorgprofessionals verstrekt om hen veilige toegang en mogelijkheden voor de uitwisseling van gevoelige patiëntgegevens te bieden. Daarnaast heeft het een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om medische informatie ongeacht het gegevensformaat uit te wisselen. Verder heeft Verizon een cloud-gebaseerde oplossing voor fraudedetectie ontwikkeld die gebruikmaakt van voorspellende modellering om fraude te detecteren voordat zorgdeclaraties worden uitgekeerd, zodat bedrijven en overheidsinstellingen zich in potentie miljarden dollars kunnen besparen. Momenteel omvat fraudepreventie voornamelijk pogingen om geld terug te krijgen nadat een frauduleuze zorgdeclaratie is uitgekeerd.

Recentelijk kondigde Verizon een strategische overeenkomst aan met de Duke University voor de inzet van geavanceerde communicatietechnologie en met Health Evolution Partners voor het bevorderen van innovatie en het gebruik van verbonden informatietechnologie binnen de zorgsector.

De strategie van Verizon bestaat erin om een veilig en betrouwbaar cloud-platform met ingebouwde beveiliging en compliant functies aan te bieden via mobiele toestellen die worden ondersteund door zijn hoogwaardige 4G LTE- en wereldwijde IP-netwerken. Elke laag van deze oplossing kan worden afgestemd op de behoeften van het gefragmenteerde moderne ecosysteem. Voorbeelden zijn apps en diensten die patiënten in staat stellen om zelfstandig te wonen, technologie voor zorgverlening op afstand, virtuele zorg, ondersteuning voor het klinisch personeel en mogelijkheden voor betalers en zorgaanbieders.

Het aanbod van Verizon zal bestaan uit oplossingen voor het beheer van chronische aandoeningen, een Secure Messaging-platform voor het uitwisselen en opvragen van gevoelige zorginformatie, een beproefd fraudedetectiesysteem op basis van voorspellende analyse, Universal Identity Services voor het verstrekken van veilige aanmeldingsgegevens voor toegang tot vertrouwelijke zorginformatie en een veilig cloud-platform voor een vereenvoudigd beheer van ICT-transacties binnen de gezondheidszorg.

Het complete en officiële persbericht vind u hieronder. Vragen? Aarzel niet om contact te leggen,
Dina-Perla Marciano


FOR IMMEDIATE RELEASE Janet Brumfield
April 17, 2012 614-723-1060
janet.brumfield@verizon.com


Verizon Chairman and CEO Addresses World Health Care Congress

Outlines Challenges Facing U.S. Health Care System; Details Company’s Initiatives to Improve Patient Care, Lower Costs Through Technology

Verizon Chairman and CEO Lowell McAdam, in an address to the World Health Care Congress on Tuesday (April 17), detailed the challenges facing the U.S. health care delivery system and highlighted Verizon’s efforts to help transform it through the use of information technology. McAdam pointed out that for true change to occur, both health care providers and consumers must be on board.

As part of Verizon’s commitment to the health care marketplace, McAdam announced that the company will form a strategic relationship with NantWorks LLC, a California-based technology and health care company. This initiative follows Verizon’s recent combining of its wired and wireless services and IT and network assets to form an integrated health IT organization.

The companies will leverage NantWorks’ unique set of health care technologies and Verizon’s platform-based health IT portfolio of mobility, cloud and IT offerings to accelerate significant change through highly scalable, connected health IT solutions.

“Today’s health care market operates in silos without the ability to share patient and clinical data at even the most basic levels,” said McAdam. ”Verizon is focused on enabling the transformation of the health care industry through the strategic use of technology that will ultimately lead to significant improvements in the U.S. health care system.”

Verizon and NantWorks’ first initiative will be to create an integrated information infrastructure, the Cancer Knowledge Action Network, to improve the treatment of cancer. The network will give physicians, for the first time, immediate access to the most up-to-date best-practice information about effective protocols for the treatment of specific cancer conditions.

“The future of medicine is digital and mobile,” said Dr. Patrick Soon-Shiong, founder and CEO of NantWorks. “NantWorks and Verizon share a common vision for the transformation of the health care industry through ‘big data.’ As one of our first targets, we will explore ways to translate the massive amounts of data available on cancer treatment. Our goal is turn this data into actionable information at the point of care, enabling better care through mobile devices in hospitals, clinics and homes.”

According to industry experts, demand for connected health technologies is expected to grow rapidly as the industry seeks to better manage costs and improve patient care by facilitating real-time care coordination, increasing patient engagement and enabling information portability.

It is estimated that health care costs exceed $2.3 trillion and are growing annually at a compound rate of 7 percent. Of these costs, $1.1 trillion is spent managing chronic diseases such as diabetes, congestive heart failure and hypertension.

Gaining Momentum in the Health Care Space
Verizon Connected Healthcare Solutions, the company's $5 billion health IT practice, comprises hundreds of dedicated health IT experts and a research and development group, aimed at bringing new innovations to market.

To date, the company has issued tens of thousands of credentials to health care professionals to enable secure access and exchange sensitive patient information; developed a medical data exchange that facilitates the sharing of information regardless format; and delivered a cloud-based fraud detection solution that uses predictive modeling to help identify fraud in the payment system before a claim is paid, potentially saving businesses and government agencies billions of dollars. Most fraud prevention today consists of trying to recover money after the claim is paid.

In addition, Verizon previously announced strategic agreements with Duke University to leverage the inherent value of advanced communications technologies and with Health Evolution Partners to encourage innovation and adoption of connected health information technologies.

Verizon’s strategy is to provide a secure, reliable cloud platform with built-in security and compliant features delivered through mobile devices powered by its high-performance 4G LTE and global IP networks. Each layer of the solution will be tailored to meet the needs of today’s disparate ecosystem, including apps and services for independent living; remote care enablement; virtual care; clinician enablement; and payer and vendor enablement.

The company’s portfolio will consist of multiple health offerings for chronic disease management; a Secure Messaging platform for the exchange and retrieval of protected health information; a proven Fraud Detection system based on predictive analytics; Universal Identity Services for secure credentials to access confidential health information records; and a secure cloud platform to easily manage health IT transactions.


About Verizon

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ), headquartered in New York, is a global leader in delivering broadband and other wireless and wireline communications services to consumer, business, government and wholesale customers. Verizon Wireless operates America’s most reliable wireless network, with nearly 108 million total connections nationwide. Verizon also provides converged communications, information and entertainment services over America’s most advanced fiber-optic network, and delivers integrated business solutions to customers in more than 150 countries, including all of the Fortune 500. A Dow 30 company with $111 billion in 2011 revenues, Verizon employs a diverse workforce of nearly 194,000. For more information, visit www.verizon.com.

####

VERIZON’S ONLINE NEWS CENTER: Verizon news releases, executive speeches and biographies, media contacts, high-quality video and images, and other information are available at Verizon’s News Center on the World Wide Web at www.verizon.com/news. To receive news releases by email, visit the News Center and register for customized automatic delivery of Verizon news releases.


Hartelijke groet/ Kind regards,

Dina-Perla Marciano

global technology PR

Dina-Perla Marciano | axicom | watertorenplein 4b | 1051pa | amsterdam | t: +31 (0)20 75469 86 | f: +31 (0)20 75469 88 | m: +31 (0)6 30 045 484 | dina-perla.marciano@axicom.com|www.axicom.com |linkedin| follow us on Twitter here or follow my personal account here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten