donderdag 12 juli 2012

Onderzoek van Dell en Intel® biedt inzicht in de houding van kleine Europese bedrijven ten opzichte van server-, storage- en desktopvirtualisatie


PERSBERICHT  
         
Onderzoek van Dell en Intel® biedt inzicht in de houding van kleine Europese bedrijven ten opzichte van server-, storage- en desktopvirtualisatie

·         41 procent van alle kleine Europese bedrijven met 100 of minder werknemers maakt momenteel gebruik van servervirtualisatie
·         Slechts 15 procent van alle bedrijven met minder dan 25 werknemers heeft servervirtualisatie geïmplementeerd
·         Bedrijven in de Benelux lopen voorop in het gebruik van servervirtualisatie

Tweet dit: Dell en Intel publiceren resultaten van onderzoek naar houding van kleine Europese bedrijven t.o.v. virtualisatie HYPERLINK #Dell #SMB

Amsterdam – 12 juli 2012 – Een onderzoeksrapport dat in opdracht van Dell en Intel® werd samengesteld, biedt inzicht in algemene trends en houdingen ten aanzien van het gebruik van servervirtualisatie door kleine bedrijven in verschillende Europese landen. 41 procent van de ondervraagde bedrijven maakt momenteel gebruik van deze technologie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er wat betreft de toepassing van en houdingen ten opzichte van deze technologie, sprake is van aanmerkelijke verschillen tussen de verschillende Europese landen en tussen bedrijven met minder dan 25 werknemers en bedrijven met 25-100 werknemers. Over het algemeen vinden bedrijven dat de voordelen van servervirtualisatie groter zijn dan de obstakels die de toepassing ervan in de weg zitten.

Belangrijke bevindingen uit het onderzoeksrapport zijn onder meer:

De inzet van servervirtualisatie varieert tussen bedrijven van verschillende omvang en tussen verschillende landen.

·         Het gebruik van servervirtualisatie is het hoogst (54 procent) binnen bedrijven met 25-100 werknemers. Slechts 15 procent van alle bedrijven met minder dan 25 werknemers maakt gebruik van deze technologie.
·         De Benelux en Engeland lopen voorop in het gebruik van servervirtualisatie. Respectievelijk 43 en 41 procent van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van deze technologie. Slechts 24 procent van alle Zwitserse bedrijven doet een beroep op servervirtualisatie — een percentage dat ver onder het Europese gemiddelde ligt.

De grotere onder de kleine bedrijven verwachten grotere voordelen te realiseren met servervirtualisatie en zien de hindernissen als minder groot dan bedrijven met minder dan 25 werknemers.

·         De belangrijkste drie voordelen die kleine bedrijven met 25-100 werknemers met servervirtualisatie denken te bereiken, zijn “snellere en goedkopere back-up en recovery” (59 procent); “een lagere total cost of ownership” (56 procent); en “vereenvoudiging van het onderhoud, zonder nadelige gevolgen voor de rekencapaciteit” (54 procent).
·         Deze voordelen bleken eveneens de drie belangrijkste voor bedrijven met minder dan 25 werknemers, hoewel een kleiner percentage van deze bedrijven ze als aanmerkelijke voordelen beschouwde (respectievelijk 58, 46 en 44 procent).

Bedrijven met minder dan 25 werknemers zijn minder goed op de hoogte van servervirtualisatie en de voordelen daarvan dan hun grotere tegenhangers.

·         Bedrijven met minder dan 25 werknemers zijn minder positief over de voordelen van servervirtualisatie dan bedrijven met 25-100 werknemers en kennen een groter gewicht toe aan de struikelblokken. 36 procent van de bedrijven die geen gebruik maken van servervirtualisatie geeft aan geen kennis te hebben van de voordelen van deze technologie, in vergelijking met 25 procent van de bedrijven met 25-100 werknemers.
·         Het idee dat de organisatie “mogelijk te klein is om te profiteren van de schaalvoordelen” bleek het belangrijkste struikelblok (56 procent), gevolgd door “extra investeringen in betere back-uptechnologie” (51 procent).

Bedrijven in de Benelux bleken het meest wegwijs in servervirtualisatie.

·         In de Benelux was sprake van het kleinste aantal respondenten (26 procent) dat geen kennis zei te hebben van de voordelen van servervirtualisatie. In deze regio was echter ook sprake van het hoogste percentage bedrijven (48 procent) dat aangaf geen plannen te hebben om deze technologie toe te passen.
·         Bedrijven in de Benelux zijn van alle Europese bedrijven het minst pessimistisch gestemd over hun vermogen om de potentiële hindernissen te overkomen die het gebruik van virtualisatie in de weg zitten.
·         In Engeland is sprake van het hoogste percentage respondenten dat van plan was om in de toekomst gebruik te maken van virtualisatietechnologie (33 procent). Er was echter tevens sprake van het op een na hoogste aantal bedrijven dat geen weet had van de voordelen van deze technologie (33 procent). Daarmee neemt het de tweede plaats in na Zwitserland (34 procent).

De houdingen ten aanzien van storage- en desktopvirtualisatie vertonen dezelfde trend.

·         Grotere bedrijven waren positiever gestemd over storage-virtualisatie dan hun kleinere tegenhangers.
·         Desktopvirtualisatie werd gezien als de minst aantrekkelijke van alle virtualisatietechnologieën, ondanks het feit dat deze technologie mogelijk de meeste voordelen te bieden heeft aan kleine bedrijven met een mobiel werknemersbestand.

De onderzoeksbevindingen vormen een neerslag van de meningen van 1.150 ICT-besluitvormers binnen bedrijven met 100 of minder werknemers in België, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Engeland. De enquête werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Vanson Bourne.

Het volledige rapport is beschikbaar via het Small Business Solutions Center van Dell. Dit is een internetportaal waar kleine bedrijven tips kunnen vinden over het omgaan met hun veranderende ICT-behoeften en informatie kunnen raadplegen over de servers van Dell, die worden ondersteund door Intel-technologie en storage-oplossingen. Bezoekers kunnen daarnaast een beroep doen op whitepapers en andere bronnen die advies en inzicht bieden met betrekking tot servervirtualisatie.

Citaten:
“Hoewel er sprake is van een aanmerkelijk verschil tussen de gebruikspercentages nu bedrijven in omvang toenemen, geven de onderzoeksresultaten aan dat bedrijven in beide categorieën van grootte aan de voordelen van servervirtualisatie een groter gewicht toekennen dan aan de struikelblokken”, zegt Aongus Hegarty, president EMEA bij Dell. “Nu bedrijven steeds afhankelijker worden van technologie en beter zijn geïnformeerd over de innovaties en voordelen van servervirtualisatie, staat het vast dat het gebruik van deze technologie zal toenemen. Dit zal bedrijven in staat stellen om hun infrastructuur te verbeteren en hun efficiëntie te maximaliseren.”


Aanvullende informatie:Over Dell
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) luistert naar zijn klanten en levert innovatieve technologie en diensten die hen in staat stellen om meer te doen. Raadpleeg voor meer informatie www.dell.nl.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Simone Versteeg
Dell
+31 (0)20-6744737
Dina-Perla Marciano
AxiCom
+31 (0)20 75469 86

Dell is een merk van Dell Inc.
Dell maakt geen aanspraak op het eigendom van de merken en namen van derden.
# #


Hartelijke groet/ Kind regards,

Dina-Perla Marciano

   
global technology PR

Dina-Perla Marciano | axicom | watertorenplein 4b | 1051pa | amsterdam | t: +31 (0)20 75469 86 | f: +31 (0)20 75469 88 | m: +31 (0)6 30 045 484 | dina-perla.marciano@axicom.com|www.axicom.com |linkedin| follow us on Twitter here or follow my personal account here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten