dinsdag 17 november 2009

Dell en de London School of Economics maken eerste resultaten bekend van meerjarig onderzoek

Onderzoeksresultaten wijzen uit dat CIO’s en IT-besluitvormers onder druk staan om de efficiëntie en innovatie binnen de organisatie te vergroten

Amsterdam, Nederland, 17 november 2009 – Een nieuw wereldwijd onderzoek onder Chief Information Officers (CIO’s) en IT-besluitvormers werpt licht op de praktijken en technologieën waarmee grote ondernemingen in alle delen van de wereld de efficiëntie en innovatie kunnen bevorderen. Als onderdeel van zijn Efficient Enterprise-strategie is Dell een onderzoekssamenwerking aangegaan met de London School of Economics (LSE). De twee partijen zijn van start gegaan met een meerjarig onderzoek waarvoor CIO´s overal ter wereld zullen worden ondervraagd. Het onderzoek heeft ten doel om licht te werpen op de praktijken en percepties van ´s werelds belangrijkste IT-besluitvormers met betrekking tot hun pogingen om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

De aanvankelijke onderzoeksresultaten wijzen erop dat de basisprincipes van de Efficient Enterprise namelijk standaardisatie, vereenvoudiging en automatisering, CIO´s en IT-besluitvormers kunnen helpen met het verbeteren van de innovatie en productiviteit, volgens het onderzoek twee van de doelstellingen van zakelijke IT-strategieën.

De belangrijkste bevindingen waren onder meer:
· Meer dan dertig procent van de IT-managers is de mening toegedaan dat de bedrijfsefficiëntie kan worden verbeterd door middel van standaardisatie van technologie. Vijftig procent van de ondervraagde managers meent dat ze meer dan vijf procent van hun IT-budget zouden kunnen besparen door de efficiëntie van de IT te vergroten en de aanwezige IT-bronnen effectiever in te zetten.

De visie van Dell: Het gebruik van geaccepteerde branchestandaarden is van groot belang om een einde te maken aan de kosten en het inefficiënte gebruik van IT-bronnen die gepaard gaan met architecturen die in eigen beheer zijn ontwikkeld. Het onderzoek wijst niet alleen op de noodzaak om een einde te maken aan het inefficiënte gebruik van IT-bronnen, maar geeft tevens aan dat CIO’s er goed aan doen om hun de manier waarop ze hun IT-bestedingen in evenwicht te brengen. Bedrijven die tachtig procent van hun budget besteden aan reeds aanwezige systemen en silo’s raken al snel verstrikt in dagelijkse onderhoudswerkzaamheden , zodat ze geen tijd en geld meer overhouden voor nieuwe, innovatieve projecten die de bedrijfsprestatie verbeteren. Volgens Dell is een besteding van vijftig procent van het IT-budget aan de huidige systemen een optimale verhouding om de efficiëntie van de dagelijkse IT-werkzaamheden te garanderen. Dit is onder meer mogelijk door het standaardiseren van IT-infrastructuren.

· Bij veertig procent van de hoge IT-managers zal een doelmatiger beheer van IT-projecten resulteren in een efficiënter gebruik van technologie.

De visie van Dell: Een van de grootste problemen waarmee CIO´s en besluitvormers momenteel worden geconfronteerd is volgens de LSE dat ze maar weinig middelen tot hun beschikking hebben om te investeren in initiatieven om het concurrentievermogen van de onderneming op peil te houden. Een ander belangrijk aandachtspunt voor bedrijven is om hun IT-budget zo min mogelijk te besteden aan een IT-aanpak die er louter op is gericht om “het licht aan te houden”. De onderzoeksresultaten wijzen daarnaast op het belang van het implementeren van vereenvoudigende technologie om de efficiëntie van datacenters te bevorderen. Hierdoor zal het risicoprofiel worden gereduceerd en komen bronnen vrij voor initiatieven die de innovatie ondersteunen.

· Bedrijven zijn vastberaden om de productiviteit te verbeteren, maar zijn niet bereid om het personeel daarvoor op te offeren. De respondenten gaven aan dat het snijden in banen de laagste prioriteit had.

De visie van Dell: Een belangrijk aandachtspunt voor CIO´s uit alle delen van de wereld is het investeren in talent, zodat ze strategische kansen beter kunnen benutten. Volgens het onderzoek van de LSE worden CIO’s zich steeds meer bewust van de noodzaak om het IT-personeel routinematige werkzaamheden uit handen te nemen en hen in plaats daarvan in te zetten voor hoogwaardige activiteiten die strategische kansen bieden. Door gebruik te maken van technologie voor het automatiseren van automatiseren —zoals cloud computing— kan de productiviteit worden verhoogd en het aantal handmatige taken worden gereduceerd. Dit biedt hooggeplaatste IT-besluitvormers de mogelijkheid om hun personeel in te zetten voor hoogwaardiger activiteiten die de organisatie meer toegevoegde waarde bieden en de innovatie bevorderen. Tegelijkertijd krijgen de werknemers op deze manier de kans om hun vaardigheden te verbeteren en kennis te vergroten.

Andere belangrijke bevindingen van het aanvankelijke onderzoek zijn onder meer:

· De belangrijkste drie factoren voor een doelmatig gebruik van technologie zijn een efficiënter beheer van IT-projecten, standaardisatie van technologie en een verbeterde integratie van bestaande toepassingen

· Meer dan negentig procent van de respondenten was van mening dat hun IT-investeringen waarde voor hun geld bieden. Desondanks was ruim dertig procent niet in staat om de toegevoegde waarde van deze investeringen voor de onderneming in harde cijfers uit te drukken.

· Meer dan een derde van de respondenten meet het rendement op de IT-investeringen af aan de productiviteit van het personeel, aan verbeteringen van de bedrijfsprocessen en aan de omzetgroei

· Bijna veertig procent van de respondenten zien het leveren van betere producten en diensten aan werknemers en klanten als belangrijkste doelstelling binnen hun IT-strategie.

· Bijna de helft van de respondenten beschouwt informatiebeveiliging en mobiliteitsoplossingen voor werknemers als de twee belangrijkste factoren voor zakelijke innovatie; 45 procent van de respondenten verwees naar de efficiëntie van datacenters als belangrijkste factor voor innovatie.

Citaten:
“Wanneer we CIO’s en IT-besluitvormers uit alle delen van de wereld spreken, komt steeds opnieuw de noodzaak naar voren om een einde te maken aan het inefficiënte gebruik van IT-bronnen en werknemers vrij te maken voor hoogwaardiger activiteiten,” aldus Dr. Jonathan Liebenau van de London School of Economics, die samen met LSE-onderzoeker Patrik Karrberg het onderzoek leidt. “Bedrijven hechten duidelijk belang aan het bevorderen van de efficiëntie door de inzet van technologie en nieuwe beheerpraktijken. Veel van hen blijken er echter moeite mee te hebben om het rendement van de IT-investeringen voor de organisatie meetbaar te maken.”


Over Dell

Dell (NASDAQ: DELL) is de leidende technologieleverancier aan grootzakelijke bedrijven wereldwijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten