maandag 16 november 2009

Verizon Business identificeert de belangrijkste technologische trends die de bedrijfsgroei een impuls zullen geven zodra de economie weer aantrekt

Leider in wereldwijde IT-oplossingen is goed gepositioneerd om klanten overal ter wereld in 2010 te helpen met het benutten van de aanwezige groeikansen

Nu bedrijven overal ter wereld zich klaarmaken voor een economisch herstel heeft Verizon Business 10 trends op het gebied van zakelijke technologie in kaart gebracht die in 2010 de bedrijfsgroei van klanten zullen helpen bevorderen.

“Nu het economische klimaat zich blijft verbeteren zijn we goed gepositioneerd om onze klanten te helpen om de aanwezige groeikansen te benutten,” aldus Kerry Bailey, de Chief Marketing Officer van Verizon Business. “Of het nu gaat om ondersteuning voor digitale medische dossiers, energiebesparende smart grid-initiatieven, het beveiligen van transacties binnen de detailhandel of het scheppen van nieuwe kansen voor de wereldwijde financiële handel: onze wereldwijde oplossingen zullen in het komende jaar een solide basis vormen voor innovatie en zakelijk succes.”
(OPMERKING: Een social media-publicatie met video- en audio-podcasts en andere gerelateerde online bronnen is beschikbaar op www.verizonbusiness.com)

Hieronder volgt een lijst van 10 actuele trends die volgens Verizon Business bedrijven in 2010 een impuls kunnen geven:

Zakelijke sociale netwerken
In 2010 zullen sociale netwerken hun opmars binnen de werkplek maken en de samenwerking naar een geheel nieuw peil uittillen. Nu de scheidingslijn tussen professionele en persoonlijke communicatie steeds meer begint te vervagen doen IT-managers er goed aan om zakelijke sociale netwerken op te nemen in hun unified communications- & collaboration-strategie. Zakelijke versies van Facebook, Twitter en Wiki´s zullen evenzeer ingeburgerd zijn binnen de werkplek als e-mail, en een verandering teweeg brengen in de manier waarop bedrijven te werk gaan. Hierdoor zal het besluitvormingsproces worden versneld, kunnen klanten rechtstreeks antwoord op hun vragen krijgen en krijgen werknemers de beschikking over meer communicatiemogelijkheden dan ooit tevoren.

Cloud computing
Cloud computing, of het nu voor publieke of private doeleinden wordt ingezet, biedt bedrijven de mogelijkheid om op een nieuw en efficiënter IT-model over te stappen. Cloud computing stelt hen in staat om op elk gewenst moment automatiseringsbronnen (netwerk-, server- of opslagbronnen) bij te schakelen en toepassingen vanaf een centrale locatie aan te bieden aan de eindgebruikers. Doordat de beveiliging en prestatie van clouds inmiddels een niveau hebben bereikt dat aan de eisen van het moderne bedrijfsleven voldoet, kunnen bedrijven op flexibeler wijze opereren en hun productiviteit vergroten. Daarnaast kunnen ze profiteren van lagere IT-, energie- en vastgoedkosten als gevolg van de virtualisatie van hun datacenters.

360 graden beveiliging
“360 security” zal een vertrouwd concept gaan worden nu steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen de cloud, netwerkranden en specifieke apparaten gaan beveiligen via het internet of een privaat netwerk. Een 360 graden-aanpak van de beveiliging vereist veel meer dan het beveiligen van toepassingen en bedrijfsnetwerken. Het gaat om een continu proces waarbij een groot aantal kleine handelingen op nauwlettende wijze moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de bedrijfsgegevens niet aan risico´s worden blootgesteld. Voor bedrijven is het al net zo belangrijk om risicobeheer binnen dit proces te integreren en inzicht te verwerven in de locatie waar hun bedrijfsgegevens zich bevinden, tijdens hun overdracht of opslag en zowel binnen als buiten het bedrijfsnetwerk. Kort gezegd moeten IT-managers in staat zijn om een antwoord te bieden op de vraag “Weet u waar uw gegevens zich bevinden?”

Mobilisering van het werknemersbestand

Van telewerken naar telepresence Van telewerken tot telepresence: de moderne werkplek staat in het teken van samenwerking op basis van vaste en draadloze technologie. Volgens een rapport van Forrester Research getiteld “Enterprise Mobile User Forecast:
Mobile Wannabes Are the Fastest-Growing Segment” zullen 397,1 miljoen werknemers tegen 2012 mobiele gebruikers zijn. Steeds meer bedrijven zullen gebruikmaken van mobiele toepassingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving om de productiviteit en innovatie te bevorderen.

Grenzeloos ondernemerschap
Een steeds populairdere trend is het concept van de extended enterprise, oftewel de onderneming met al zijn vertakkingen, dus inclusief zijn werknemers, klanten, leveranciers en partners. Deze trend vereist een IT-architectuur die bedrijven in staat stelt om diensten en toepassingen op naadloze, betrouwbare en veilige wijze beschikbaar te stellen aan iedereen, op elke locatie, op elk apparaat en op elk gewenst tijdstip.
Grenzeloze ondernemingen omarmen het gebruik van videofunctionaliteit, samenwerkingstoepassingen en andere netwerkdiensten. Ze maken deze functionaliteit beschikbaar voor al hun medewerkers met behulp van technologie die op uiterst eenvoudige wijze kan worden beheerd en geschaald.

Slimme netwerken voor een ‘intelligente’ economie
Zoals de CEO van Verizon, Ivan Seidenberg, recentelijk observeerde: “De sleutel tot een intelligente economie ligt in slimme technologie die een verandering van de bedrijfsmodellen en maatschappij teweegbrengt.” Slimme netwerken met – netwerken die zijn uitgerust met classes of service (CoS)- en toepassingsbewuste functionaliteit – zullen in 2010 de basis leggen voor zakelijk groei. Bedrijven zullen vaker gebruik gaan maken voor cloudgebaseerde technologie voor verschillende toepassingen. Voorbeelden zijn onder meer het automatiseren van de toevoerketen van de aanschaf tot de bestelling en het reduceren van het aantal papieren facturen dat daarbij gepaard gaat en online contactcenters die klanten in staat stellen om in real time ´tweeten´ met medewerkers van de klantendienst of technische ondersteuning. Bedrijven zullen slimme netwerken inzetten om hun concurrentiepositie te versterken. Dit kunnen zij doen door op elk gewenst moment bandbreedte bij te schakelen. Dit maakt het mogelijk om op het juiste moment en de juiste locatie automatiseringsbronnen toe te wijzen en op flexibeler en kostenefficiëntere wijze te opereren.

Alle lichten op groen
Bedrijven en consumenten zullen thuis en op het werk een zuinig gebruik van energie blijven nastreven. De automatisering van de toevoerketen zal een einde maken aan de noodzaak om papieren facturen te genereren en verzenden. Bedrijven kunnen daarnaast op selectievere wijze te werk gaan bij het kiezen van partners ter ondersteuning van hun doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2-uitstoot. Nu steeds meer bedrijven en consumenten zich bewust worden van het belang van duurzaamheid zal het energiebeheer binnen huishoudens belangrijke kansen voor nutsbedrijven bieden om smart grid-technologie in te zetten. Geavanceerde ICT-technologie zal de basis leggen voor een groenere samenleving door bij te dragen aan slimmere energienetwerken, ondersteuning te bieden voor telewerken en zodoende het wegverkeer te reduceren, het aantal energieverslindende faciliteiten tot een minimum terug te dringen en lokale, provinciale en landelijke overheidsinstellingen te helpen om doelmatiger gebruik te maken van schaarse bronnen.

Zien is geloven
De intrede van videocommunicatie op de werkplek zal resulteren in een hoger rendement op de investering in samenwerking, de productiviteit verhogen en de bedrijfsprestatie verbeteren. Doordat steeds meer bedrijven gebruikmaken van IP-gebaseerde videovergaderingen met behulp van telepresence-functionaliteit of via hun bureaublad zullen het besluitvormingsproces en de bedrijfsresultaten aanmerkelijk verbeteren.
Deze technologie zal bijdragen aan een cultuur van samenwerking.

Werknemers zullen steeds vaker audiovisueel communiceren met managers, collega´s, klanten en zakelijke partners. Het gebruik van videofunctionaliteit zal aan populariteit winnen als vehikel voor tweerichtingscommunicatie vanwege de kostenbesparingen, productiviteitsvoordelen en de milieuvriendelijke invloed van virtueel vergaderen. Video zal daarnaast een belangrijk rol gaan spelen bij het leveren van ´on demand´ content die vanaf elke locatie en op elk moment kan worden geraadpleegd.

Meer draadloze toepassingen

In het bijzonder voor machines Bedrijven die draadloze technologie omarmen kunnen profiteren van steeds hogere snelheden. Met behulp van deze technologie kunnen zij innovatieve toepassingen ontwikkelen die hen nauwer in contact brengen met hun klanten, werknemers en partners. Machines zullen dankzij de draadloze technologie beter met elkaar kunnen communiceren en “slimme” beslissingen kunnen maken. Zo kunnen machines energiebronnen herdistribueren, of kan het magazijn van een bottelbedrijf ervan automatisch door een frisdrankmachine op de hoogte worden gesteld dat deze moet worden bijgevuld. Een ober kan een bestelling van een klant opnemen en tegelijkertijd naar de keuken verzenden, een arts kan een elektronisch doktersrecept voor een patiënt rechtstreeks naar de apotheek versturen, en een winkelbediende kan op verzoek van een klant rechtstreeks de magazijnvoorraad raadplegen.

Leren van de recessie
Naast het plannen van de bedrijfsgroei op korte termijn zullen bedrijven in 2010 beslissingen maken die van invloed zijn op hun toekomstige groei.
Investeringen in IP-technologie, zoals unified communications, cloud computing en software as a service (SaaS), zullen de basis leggen voor een succesvolle bedrijfsvoering. In 2009 werden bedrijven gedwongen om meer met minder te doen. De lessen die ze daarbij hebben geleerd kunnen hen in 2010 aanzetten tot het makken van technologische beslissingen die hen in het komende decennium zullen helpen om harder en efficiënter te werken.
Hierdoor zullen zij in staat zijn om beter en doelmatiger te werk te gaan, met alle positieve gevolgen van dien voor de wereldwijde economie en de maatschappij in zijn geheel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten