woensdag 22 februari 2012

Gezamenlijk onderzoek door Dell en Intel: kleine Europese bedrijven zijn sterk afhankelijk van ICT, maar niet op de hoogte van de voordelen van de cloud

Gezamenlijk onderzoek door Dell en Intel: kleine Europese bedrijven zijn sterk afhankelijk van ICT, maar niet op de hoogte van de voordelen van de cloud


• 66% van alle kleine Europese bedrijven zegt voor hun bedrijfsvoering sterk of volledig afhankelijk te zijn van ICT
• Slechts 17% van alle bedrijven heeft de eerste stappen op het gebied van cloud computing gezet; 28% is echter niet van plan om infrastructuur naar de cloud te migreren
• Binnen 58% van alle kleine bedrijven neemt de eigenaar of directeur de uiteindelijke inkoopbeslissingen op ICT-gebied
• 63% van alle kleine Europese bedrijven slaat meer dan één terabyte aan gegevens op hun servers op; 35% gebruikt meer dan terabyte
• Circa één op de zes kleine bedrijven (16%) benut minder dan een kwart van hun opslagcapaciteit

Tweet dit: Europees MKB sterk afhankelijk van ICT, maar heeft twijfels over de cloud: lees het onderzoek van Dell & Intel http://bit.ly/zBFZNp #MKB


Volgens de resultaten van een enquête die in opdracht van Dell en Intel werd uitgevoerd zijn kleine bedrijven met 100 of minder werknemers sterk afhankelijk van ICT, maar zit hun gebrek aan kennis van de voordelen van cloud computing de overstap naar deze sterk gehypte technologie in de weg. Tijdens de enquête over de server- en opslagbehoeften van kleine Europese bedrijven gaf meer dan een derde (35%) van de respondenten aan weinig of geen kennis te hebben van de voordelen die een cloud-gebaseerde infrastructuur hun bedrijf zou kunnen bieden. 28% zei niet van plan te zijn om hun infrastructuur in de voorzienbare toekomst naar de cloud te migreren.

Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar via het Small Business Centre van Dell. Dit is een nieuwe website die kleine en middelgrote bedrijven informeert over manieren om met hun veranderende ICT-behoeften om te gaan. Daarnaast kunnen klanten meer te weten komen over de server- en storage-oplossingen van Dell.

Zorgen over de privacy en beveiliging vertragen de acceptatie van cloud computing
Volgens de enquêteresultaten heeft meer dan negen van de tien (93%) kleine bedrijven een storing ondervonden die van invloed was op hun vermogen om zaken te doen. Circa één op de zes (17%) respondenten gaf aan dat dergelijke storingen minimaal één keer per week optreden. Hoewel kleine bedrijven door verbazingwekkend veel ICT-storingen worden getroffen, hebben zij slechts een zeer beperkte kennis van de mogelijkheden die cloud computing biedt om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en het aantal storingen te minimaliseren.

Van alle kleine Europese bedrijven heeft slechts 2% alle bedrijfstoepassingen naar de cloud gemigreerd. 85% heeft bedenkingen over een dergelijke stap. Beveiliging (28%) en privacy (20%) zijn de meest genoemde punten van zorg, gevolgd door de prestatie (14%) en beschikbaarheid (12%).

Cloud computing wordt door veel opinieleiders en experts binnen de ICT-branche gezien als een uiterst relevante en aantrekkelijke optie voor kleine bedrijven. De cloud stelt hen namelijk in staat om over te stappen naar een 'pay as you go'-model, waarbij ze alleen betalen voor de infrastructuur die ze werkelijk gebruiken. Daarnaast maakt de cloud een einde aan de noodzaak van hardware-investeringen en aan de bedrijfsrisico's die inherent zijn aan traditionele ICT-infrastructuren. Ondanks deze voordelen gaf meer dan een derde van de ondervraagden (35%) aan weinig of geen kennis te hebben van cloud computing.

Bovendien lijkt er sprake te zijn van een duidelijke correlatie tussen een gebrek aan kennis over de cloud en lage acceptatiepercentages. Het Verenigd Koninkrijk is op het gebied van cloud computing het meest progressieve Europese land. 25% van alle kleine Britse bedrijven maakt gebruik van deze relatief nieuwe technologie, terwijl dit percentage in Zwitserland slechts 2% bedraagt en in Frankrijk op 12% ligt.

Servers worden gezien als het meest cruciale onderdeel van een ICT-infrastructuur, maar niet alle kleine Europese bedrijven hebben er een
Servers blijven een kritisch onderdeel van de ICT-infrastructuur van kleine bedrijven. 85% van de respondenten maakt gebruik van één of meer servers. Opvallend is dat 15% van kleine Europese bedrijven nog altijd niet over een server beschikt. Zoals te verwachten valt, gaat het in de meeste gevallen om bedrijven met 24 of minder werknemers. 34% van deze bedrijven beschikt niet over een server, terwijl dat percentage voor bedrijven met 25 of meer werknemers slechts 4% bedraagt.

Van de bedrijven met servers beschikt 80% van alle ondernemingen met 25-100 werknemers over een speciale serverruimte. Voor bedrijven met 1-24 werknemers ligt dit percentage op 23%. In totaal heeft 63% van de ondervraagde Europese bedrijven te kampen gehad met een storing als gevolg van een oververhitte server. Eén op de tien (10%) geeft aan dat dit zelfs regelmatig voorkomt.

Kleine bedrijven maken voornamelijk gebruik van hun server om hun bedrijfsgegevens nauwkeurig te bewaren en om snel over informatie te kunnen beschikken; het opslaan van volledige back-ups van computersystemen (75%), het centraal opslaan van bestanden en delen van documenten (67%), als printer- of mailserver (62%) en voor het hosten van databases (59%).

Opslagcapaciteit wordt onvoldoende benut
Gegevens vormen het kloppende hart van groeiende ondernemingen. Het is duidelijk dat de hoeveelheid gegevens die kleine Europese bedrijven moeten verwerken, exponentieel stijgt. De meerderheid (63%) slaat meer dan een terabyte aan gegevens op. Meer dan een derde (35%) benut meer dan twee terabyte aan opslagcapaciteit. Kleine bedrijven in Zwitserland slaan meer gegevens op dan hun Europese collega's: 76% slaat meer dan één terabyte aan gegevens op, en bijna de helft (49%) heeft daarvoor meer dan twee terabyte nodig. Daarmee ligt het Zwitserse percentage aanmerkelijk hoger dan dat voor bedrijven die twee terabytes aan gegevens benutten in het Verenigd Koninkrijk (37%), Frankrijk/de Benelux (beiden 34%) en Duitsland (31%).

Desondanks maken deze bedrijven gebruik van slechts een fractie van hun opslagcapaciteit. Zo gebruikt een op de zes (17%) minder dan een kwart van de beschikbare opslagcapaciteit. Als men kijkt naar de bedrijfsomvang, blijkt dat bijna een derde (30%) van alle bedrijven met 24 of minder werknemers slechts 25% van hun opslagcapaciteit benut.

Kleine Europese bedrijven besteden gemiddeld €35.000 aan ICT
De meerderheid van kleine Europese bedrijven (54%) investeert meer dan €10.000 in hun automatiseringsinfrastructuur. De gemiddelde uitgaven bedragen circa €35.000. Er blijft echter een kleine kerngroep (29%) over van bedrijven die minder dan €5.000 aan ICT uitgeven. Binnen de meeste kleine bedrijven (58%) is de eigenaar of directeur verantwoordelijk voor de uiteindelijke inkoopbeslissingen op ICT-gebied. Binnen bedrijven met 25 tot 100 werknemers blijken de ICT-manager (42%) en financieel directeur (10%) wat investeringen betreft meer in de pap te brokkelen. Binnen 85% van alle zeer kleine bedrijven deelt de eigenaar of directeur de lakens uit. ICT-managers in deze bedrijfscategorie hebben het slechts in 12% van de gevallen voor het zeggen.

De enquêteresultaten zijn gebaseerd op de meningen van 1.150 besluitvormers op ICT-gebied die werkzaam zijn bij bedrijven met 100 of minder werknemers in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Vanson Bourne.

Citaten
“Kleine bedrijven maken zich net zoveel zorgen over de beschikbaarheid van hun bedrijfsgegevens en de ICT-prestaties als de grootste ondernemingen. Helaas beschikken ze niet altijd over de budgetten en expertise die nodig zijn om de infrastructuur te realiseren waar de behoefte aan hebben. Gewapend met de juiste technologische oplossingen kunnen deze bedrijven echter hun concurrentiepositie verbeteren en hun succes op de lange termijn verzekeren. De resultaten van dit onderzoek onderstrepen de rol die voor Dell is weggelegd: het informeren van kleine bedrijven over de beschikbare oplossingen en het verschaffen van duidelijkheid om een einde te maken aan de verwarring rond nieuwe technologieën zoals cloud computing,” aldus Aongus Hegarty, Vice President & General Manager EMEA bij Dell.


Aanvullende informatie:

Dell Small Business Centre
Dell Small and Medium Business Solutions
Dell Cloud Business Applications
Dell Technology Solutions for Small Business
Dell Servers Storage and Networking
Data Storage Management Solutions
Dell Back-up and Recovery Solutions
Dell op Twitter

Over Dell
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) luistert naar zijn klanten en levert innovatieve technologie en diensten die hen in staat stellen om meer te doen. Raadpleeg voor meer informatie www.dell.nl

Dell is een merk van Dell Inc. Dell maakt geen aanspraak op het eigendom van de merken en namen van derden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Simone Versteeg Dell +31 (0)20-6744737 simone_versteeg@dell.com

Dina-Perla Marciano AxiCom +31 (0)20 75469 83 dina-perla.marciano@axicom-benelux.com


Hartelijke groet/ Kind regards,

Dina-Perla Marciano


global technology PR

Dina-Perla Marciano | axicom | watertorenplein 4b | 1051pa | amsterdam | t: +31 (0)20 75469 86 | f: +31 (0)20 75469 88 | m: +31 (0)6 30 045 484 | dina-perla.marciano@axicom.com|www.axicom.com |linkedin| follow us on Twitter here or follow my personal account here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten