woensdag 7 december 2011

Wereldwijd onderzoek van Dell en Intel wijst op een snellere acceptatie van ´consumerization of IT´ binnen opkomende markten


Wereldwijd onderzoek van Dell en Intel wijst op een snellere acceptatie van ´consumerization of IT´ binnen opkomende markten

• Organisaties in China, Brazilië en Mexico lopen qua technologische keuzevrijheid van werknemers ruimschoots voor op hun collega's in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
• Er is sprake van een sterk verband tussen enerzijds de beschikbaarheid van technologie en technologische keuzevrijheid op de werkvloer en anderzijds de motivatie van het personeel; grote ondernemingen blijven wat betreft het innovatievermogen van hun personeel achter bij kleine en middelgrote bedrijven
• Onderzoeksrapport wijst op het belang van de technologische vaardigheden van het personeel en de concurrentievermogen van de organisatie. Ook wordt er gewaarschuwd voor een kloof tussen werknemers die wel en niet technisch onderlegd zijn.

Tweet dit: Hoe progressief is uw #personeel? Raadpleeg de resultaten van ons Evolving Workforce-onderzoek voor de volgende fase http://dell.to/saDbA8

Dell en Intel maken de resultaten van de tweede fase van het onderzoeksprogramma Evolving Workforce bekend. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de attitudes van werknemers ten opzichte van nieuwe trends op de werkvloer. De onderzoeksresultaten wijzen op een sterke opkomst van door consumenten geïnspireerde technologieën en attitudes op de werkvloer. Daarnaast blijkt er sprake te zijn van een sterk verband tussen enerzijds de beschikbaarheid van technologie en technische ondersteuning door de werkgever, en anderzijds de tevredenheid, motivatie en productiviteit van het personeel. Werknemers blijken veel belang te hechten aan technologische keuzevrijheid en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen over de technologie die op de werkvloer wordt gebruikt.

Om klanten te helpen om hun personeel volop keuzevrijheid te bieden, heeft Dell een compleet productaanbod samengesteld, dat alles van pc's tot desktopvirtualisatie omvat. Met deze oplossingen kunnen organisaties in al hun automatiseringsbehoeften voorzien. Het onderzoeksrapport analyseert verder de verschillen tussen opkomende en ontwikkelde markten in kaart met betrekking tot de houding ten opzichte van de nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer. De houding van opkomende markten blijkt te worden gekenmerkt door optimisme en flexibiliteit. Binnen ontwikkelde markten wordt technologie minder beschouwd als concurrentieverhogend en worden werknemers wat meer geleidelijk aan technologische keuzevrijheid geboden.

Op basis van de bevindingen uit 8.360 interviews met werknemers in alle delen van de wereld biedt ‘Report #2: The Workforce Perspective’ een overzicht van houdingen van werknemers ten opzichte van nieuwe werkstijlen, nieuwe methoden om de productiviteit te meten, door werknemers aangejaagde innovatie en de potentiële kloof tussen werknemers en werkgevers en tussen werknemers die wel en niet technisch onderlegd zijn. Belangrijke bevindingen zijn onder meer:

Opkomende versus ontwikkelde markten — Opkomende markten kenmerken zich door een veel opener houding ten opzichte van deze trends dan hun collega's in ontwikkelde markten. Organisaties in China (59 procent), Brazilië (50 procent) en Mexico (57 procent) liggen qua technologische keuzevrijheid van het personeel ruimschoots voor op het Verenigd Koninkrijk (27 procent), Frankrijk (28 procent) en de Verenigde Staten (29 procent). Werknemers in Mexico (83 procent) en Brazilië (76 procent) staan veel positiever ten opzichte van de nieuwe manieren van werken die door moderne technologie en internet mogelijk worden gemaakt dan hun collega's in het Verenigd Koninkrijk (43 procent) en de Verenigde Staten (46 procent).

Technologische keuzevrijheid — Meer dan vier van de tien werknemers bevindt zich momenteel in een positie waarin zij invloed kunnen uitoefenen op de technologische keuzes van hun werkgever. Dit is vaker het geval binnen het bedrijfsleven (45 procent) dan in de publieke sector (32 procent). Wereldwijd geven zes van de tien werknemers aan dat ze meer plezier in hun werk zouden hebben als zij zelf de gebruikte technologie mochten uitkiezen. Interoperabiliteit begint snel uit te groeien tot de norm. 59 procent van alle werknemers is momenteel in staat om gegevens tussen al hun computers en apparaten uit te wisselen.

Het probleemoplossend vermogen van technologie — Meer dan 80 van alle werknemers is van mening dat technologie bijdraagt aan het oplossen van problemen. Er is echter sprake van sterke verschillen in houdingen binnen verticale markten. Zo is 87 procent van alle professionals op het gebied techniek en media overtuigd van het probleemoplossend vermogen van technologie, ten opzichte van 67 procent in sectoren zoals noodhulpverlening en het leger.

Flexwerken versus telewerken — De wens om op flexibele tijden te werken wordt gedeeld door 61 procent van de ondervraagden. Flexwerken is daarmee aanzienlijk populairder dan telewerken, dat volgens 45 procent van de ondervraagden voor productiviteitsverbeteringen zorgt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt duidelijk dat persoonlijk contact voor veel werknemers van groot belang blijft. Wereldwijd is een derde van de werknemers van mening dat telewerken “afbreuk doet aan de teamgeest op de werkvloer.”

Resultaten in plaats van uren — Meer dan 60 procent van de werknemers wil beoordeeld worden op de kwaliteit van hun werk in plaats van het aantal uren die zij op kantoor doorbrengen. Een mogelijke reden hiervoor is dat de werkdag van werknemers tegenwoordig minder sterk is afgebakend. Minder dan twee derde van de ondervraagden is van mening dat een traditionele werkdag van 9 tot 5 voldoende is om al hun taken te volbrengen.

Het onderzoeksprogramma Evolving Workforce omvat een reeks van drie onderzoeken die zijn uitgevoerd als reactie op deze trends. Een van de doelen is om belangrijke ontwikkelingen te voorspellen van de manier waarop ICT-organisaties werknemers de komende jaren van ondersteuning zullen voorzien. Deze kwantitatieve fase van het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met TNS Global Research en omvatte een mondelinge enquête van 20 minuten onder werkende consumenten in 11 landen. In oktober 2011 werden in totaal 8.360 respondenten ondervraagd.

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werden zeven belangrijke trends/statements voorgelegd aan een panel van invloedrijke experts uit alle delen van de wereld, onder wie gerenommeerde technologen, analisten, consultants, journalisten, HR-managers, werving- en selectieprofessionals, adviseurs, architecten/ontwerpers, futuristen en bedrijfspsychologen. Deze experts kwamen bijeen om feedback te leveren en voorspellingen te doen ten aanzien van de gevolgen van deze trends voor werknemers, organisaties en ICT-afdelingen.

Citaten
“Nu de technologie zich steeds verder ontwikkelt en werknemers steeds meer technische vaardigheden krijgen, zullen zij hun ervaringen op de werkvloer willen toepassen om productiever en effectiever te kunnen zijn,” aldus Paul Bell, president van de Public Large Enterprise-divisie van Dell.

“Deze onderzoeksresultaten wijzen op een toenemend verband tussen enerzijds de beschikbaarheid van technologie en technologische keuzevrijheid op de werkvloer en anderzijds de tevredenheid, productiviteit en het innovatievermogen van werknemers. Slimme organisaties kunnen niet langer voorbijgaan aan de consumentisering van ICT. Ze dienen op de hoogte te zijn van de veranderingen die hen te wachten staan en nagaan hoe zij de ICT het beste kunnen afstemmen op de steeds hogere eisen van werknemers.”

“Nu ‘consumerization of IT’ steeds meer voet aan de grond krijgt binnen het bedrijfsleven, moet de ICT-organisatie een wildgroei aan apparaten beschikbaar stellen aan werknemers en hun van relevante ondersteuning voorzien,” aldus Dave Buchholz, hoofdengineer Client Research & Pathfinding bij Intel IT. “ICT-organisaties die werknemers de apparaten laten kiezen waarbij zij zich qua functionaliteit en besturingsomgeving het meest op hun gemak voelen, kunnen ondersteuning bieden voor een nieuwe golf van uiterst productieve werknemers die het innovatie- en samenwerkingsgehalte binnen de organisatie bevorderen.”

Aanvullende informatie:
Het onderzoeksprogramma Evolving Workforce
Direct2Dell
Enterprise Efficiency
Dell Storify
Facebook Dell Enterprise
Dell Slideshare
Dell Google+

Neem deel aan de discussie op Twitter @Dell en @DellEnterprise; gebruik de hashtag #workforce

Over Dell:
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) luistert naar zijn klanten en voorziet hen van innovatieve technologie en diensten die zij vertrouwen en waarderen. Raadpleeg voor meer informatie www.dell.com.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Simone Versteeg Dell +31 (0)20-6744737 simone_versteeg@dell.com

Dina-Perla Marciano AxiCom +31 (0)20 75469 83 Dina-perla.marciano@axicom-benelux.com


Hartelijke groet/ Kind regards,

Dina-Perla Marciano


global technology PR

Dina-Perla Marciano | axicom | watertorenplein 4b | 1051pa | amsterdam | t: +31 (0)20 75469 86 | f: +31 (0)20 75469 88 | m: +31 (0)6 30 045 484 | dina-perla.marciano@axicom.com|www.axicom.com |linkedin| follow us on Twitter here or follow my personal account here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten