vrijdag 29 april 2011

UITNODIGING: Duik samen met Verizon Business in de zee van cybercriminaliteit/INVITATION: Plongez avec VB dans la mer de la cybercriminalité

UITNODIGING: Duik samen met Verizon Business in de zee van cybercriminaliteit


Datum: 10 mei 2011
Tijd: van 12:00 tot 14:00
Plaats: Brussel

Beste persrelatie,

Security wordt met de jaren alleen maar belangrijker, zeker in het bedrijfsleven. Verizon Business heeft zojuist een nieuw Data Breach Investigations Report (DBIR) 2011 gepubliceerd. Het rapport is inmiddels uitgegroeid tot het meest omvattende onderzoek naar de gegevensdiefstal door cybercriminelen. Soorten cybercriminaliteit en oorzaken worden voor u op een rijtje gezet. Zie ook dit filmpje voor een korte impressie. Dit jaar is een record aantal datalekken onderzocht. Daarbij deden de Nederlandse High Tech Crime Unit van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) ook aan mee, evenals de geheime dienst van de Verenigde Staten.

Het rapport stelt een zee aan informatie ter beschikking. Alles wat u moet weten over cybercriminaliteit om uw beveiliging te waarborgen, staat in het rapport. Verizon duikt met u verder de zee in. Medeauteur en onderzoeker Wade Baker geeft u graag een goed beeld van de stand van zaken, zowel lokaal als mondiaal.

Graag verwelkomen wij u op 10 mei om 12:00 in Brussel. Onder het genot van een broodje en een drankje praat Warde Baker graag met u verder over de stand van zaken en de focuspunten voor de nabije toekomst. Om u aan te melden stuurt u een email naar: dina-perla.marciano@axicom-benelux.com. Even bellen kan natuurlijk ook: 020-626 4167. Na aanmelding krijgt u een bevestiging met informatie over de locatie en een routebeschrijving.

De laatste ontwikkelingen volgen van Verizon Business kan via: http://twitter.com/#!/verizonBusiness
Twitteren over het Data Breach Investigation Report 2011: gebruik hashtag #DBIR2011

INVITATION: Plongez avec Verizon Business dans la mer de la cybercriminalité


Date: 10 mai 2011
Heure: 12h00 – 14h00
A: Bruxelles


Chère relation de presse,

La sécurité est encore plus importante au fil des années, en particulier dans les affaires. Verizon Business vient de publier un nouveau Data Breach Investigations Report (DBIR) 2011. Le rapport est devenu l'examen le plus complet du vol de data par les cybercriminels. Les types de cybercriminalité et les causes sont définis pour vous. Voici ce film pour une petite impression. Cette année, un record de cas de fuites de data a était recherché. Le High Tech Crime Unit Hollandais de la police nationale a coopéré à la présente et aussi les services secrets des États-Unis.

Le rapport propose une mine d'informations disponibles. Tout ce que vous devez savoir sur la criminalité cybernétique pour assurer votre sécurité est indique dans le rapport. Verizon plonge avec vous dans cette mer. Co-auteur et chercheur Wade Baker vous donne une image claire de la situation, localement et globalement.

Nous vous accueillons le 10 mai à 12h00 à Bruxelles. Tout en jouissant d'un sandwich et une boisson, Wade Baker parlera avec vous sur la situation et le point focal pour l'avenir prévisible. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à: dina-perla.marciano@axicom-benelux.com. Vous pouvez également m’appeler: 020-626 4167. Après l’inscription, vous recevrez une confirmation avec les informations de localisation et les directions.

Pour les derniers développements de Verizon, s'il vous plaît visitez: http://twitter.com/#!/verizonbusiness
Utiliser Twitter pour tous sur le Data Breach Investigation Report 2011: utiliser hashtag #DBIR2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten