woensdag 14 oktober 2009

Onderzoek in opdracht van Verizon en Cisco maakt als eerste de prestatieverbeteringen als gevolg van geavanceerde samenwerking meetbaar

Volgens onderzoek door Frost & Sullivan bieden tools voor geavanceerde samenwerking een aanzienlijk hoger rendement; populariteit van IP-netwerken als zakelijk platform neemt toe.

Organisaties overal ter wereld die gebruikmaken van uiterst geavanceerde, IP-gebaseerde samenwerkingstechnologieën zijn in staat om een rendement van 200% op hun investering in samenwerkingstechnologie te realiseren, en presteren beter dan branchegenoten die minder intensief gebruikmaken van deze technologie. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek waarvan Frost & Sullivan vandaag de resultaten publiceerde.


De bevindingen van het onderzoek, dat in opdracht van Verizon en Cisco werd uitgevoerd, zijn te lezen in het rapport “Meetings Around the World II: Charting the Course of Advanced Collaboration”. Het onderzoek brengt de manieren in kaart waarop professionals in het bedrijfsleven en de overheidssector werken op basis van geavanceerde samenwerkingstools, zoals voice over Internet protocol (VoIP), instant messaging, vergaderingen op basis van video met hoge definitie of Cisco TelePresence™ telepresence.

Daarnaast is dit het eerste onderzoek dat een model biedt waarmee het rendement op investeringen in samenwerkingstechnologie kan worden gemeten. Het baanbrekende metingsysteem, de Return on Collaboration-index genaamd, drukt de invloed van het gebruik van steeds geavanceerdere unified communications en collaboration (UC&C)-technologie op de bedrijfsprestatie in cijfers uit. Het systeem is daarnaast in staat om verbeteringen van de prestatie op het gebied van onder meer research & development, personeelszaken, verkoop, marketing, investeerdersrelaties en public relations te meten.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven en overheidsinstellingen die gebruikmaken van steeds geavanceerdere samenwerkingstools – zoals VoIP soft phones, immersive video en oplossingen voor convergentie van vast naar mobiel – in staat zijn om een verbetering van de bedrijfsresultaten te realiseren die evenredig is aan het geïnvesteerde bedrag. De gemiddelde Return on Collaboration (ROC)-score bedroeg 4,2. Dit houdt in dat de organisaties in kwestie in staat waren om een rendement van 400% te behalen op hun investering in de implementatie van samenwerkingstechnologie. Dit vertaalde zich in verbeteringen van de prestatie binnen bedrijfskritische gebieden.

De organisaties die in het kader van het onderzoek werden ondervraagd gaven aan dat zij dankzij hun investeringen in geavanceerdesamenwerking zoals UC&C meer resultaten behalen. Zo gaven R&D-managers van organisaties die UC&C gebruiken aan dat geavanceerde samenwerkingstools hen in staat stellen om sneller producten te ontwikkelen die een grotere kans op marktacceptatie maken, de kwaliteit te verhogen en de totale ontwikkelingskosten te reduceren.
Een social media-publicatie met video en audio-podcasts en andere gerelateerde online bronnen is beschikbaar op
www.verizonbusiness.com/go/meetingsaroundtheworld.

Het onderzoeksrapport is het vervolg op het eerste rapport van Frost & Sullivan uit 2006, “Meetings Around the World: The Impact of Collaboration on Business Performance”. Uit dit rapport bleek dat samenwerking de bedrijfsprestatie in belangrijke mate kan ondersteunen, en dat samenwerking op basis van communicatietechnologie bedrijven concurrentievoordeel kan opleveren.
"Meetings Around the World II vormt een bevestiging van, en aanvulling op de belangrijkste conclusies van het oorspronkelijke onderzoek,” aldus Brian Cotton, de vicepresident Information and Communication Technologies van Frost & Sullivan. “Dit nieuwe onderzoek toont aan dat het gebruik van steeds geavanceerdere unified communications- en samenwerkingstools organisaties kan helpen om een rendement op de samenwerking te realiseren dat evenredig aan de investering is, en de prestatie binnen alle bedrijfsfuncties kan verbeteren. Het rendement bleek het grootst op het gebied van verkoop, marketing en research & development.”


3.662 besluitvormers van organisaties van alle omvang in 10 landen


Frost & Sullivan voerde in mei 2009 een online enquête uit onder 3.662 zakelijke en –IT-besluitvormers in 10 landen in de regio Azië en Oceanië, Europa en de Verenigde Staten. De enquête had betrekking op de houdingen tegenover en het gebruik van samenwerkingstechnologie binnen kleine en middelgrote bedrijven (50 tot 999 werknemers) en ondernemingen (1,000 of meer werknemers) die actief waren in de sectoren financiële dienstverlening, overheid, gezondheidszorg, ICT, professionele dienstverlening, productie en retail.


Het onderzoek vond plaats in een tijd waarin organisaties overal ter wereld geconfronteerd worden met uitdagende economische omstandigheden, en de resultaten gaven aan dat het gebruik van UC&C-oplossingen overal ter wereld steeds populairder wordt. Minder dan de helft (44 procent) van alle ondervraagde organisaties bleek gebruik te maken van UC&C-tools zoals detectie van gebruikersaanwezigheid op apparaten, het delen van documenten, immersive video of or Cisco TelePresence voor vrijwel levensechte visuele communicatie, integratie van spraak, e-mail en instant messaging en telefoniefuncties op mobiele apparaten en PC´s.


Ook bleek uit het onderzoek dat 40 procent van alle organisaties die gebruikmaken van UC&C van plan zijn om hun investeringen in deze technologie op te voeren, ondanks het huidige economische klimaat. Daarnaast is meer dan 80 procent van alle organisaties die momenteel geen UC&C-tools inzetten voornemens om in de komende twee tot drie jaar een bepaalde vorm van deze technologie in gebruik te nemen.


Nancy Gofus, de senior vicepresident Global Business Products van Verizon: “Volgens dit onderzoek staan we aan de vooravond van een tijdperk van geavanceerde samenwerking. Organisaties die unified communications- en samenwerkingstools gebruiken binnen een open, decentrale structuur maken een effectievere manier van werken mogelijk, en scheppen een vruchtbare basis voor succes. Bij bedrijven die met geavanceerde samenwerking aan de slag willen gaan, kunnen de kleinste maatregelen die getroffen worden reeds voor directe resultaten zorgen.

Het “netwerkeffect” van samenwerking


Samenwerking bleek van de grootste invloed op gebieden waar grote aantallen mensen aan een gemeenschappelijk doel samenwerken, zoals bijvoorbeeld verkoop, sales, research & development en marketing. Door gebruik te maken van geavanceerdere UC&C-tools bleek men in staat om het rendement binnen alle bedrijfsfuncties te vergroten.


Deze onderzoeksresultaten lijken erop te wijzen dat teams die gebruikmaken van UC&C-tools kunnen profiteren van het zogenaamde “netwerkeffect”. Deze term verwijst naar een theorie die wordt toegeschreven aan Robert Metcalfe, de mede-uitvinder van Ethernet. De theorie gaat ervan uit dat hoe meer gebruikers aan een netwerk deelnemer, des te groter de waarde is die men uit het netwerk kan putten. Hoewel grote ondernemingen doorgaans een groter rendement op samenwerking realiseren, kunnen kleine en middelgrote ondernemingen hun rendement vergroten door gebruik te maken van geavanceerdere tools te gebruiken en hun invloedssfeer tot buiten hun organisatie te vergroten door samen te werken met klanten, partners en leveranciers.

Meer informatie over de verschillende houdingen t.o.v. samenwerking in alle delen van de wereld is beschikbaar op http://www.verizonbusiness.com/about/news/displaynews.xml?newsid=25390&mode=vzlong. Een video waarin wordt ingegaan op de houdingen van professionals ten opzichte van samenwerking is beschikbaar op http://www.youtube.com/watch?v=VzW8F-0kUbo


Blair Crump, group president Worldwide Sales van Verizon Business: “Steeds meer klanten doen een beroep op onze advies-, ontwerp- en implementatiediensten om optimaal gebruik te kunnen maken van hun IP-verbindingen als platform voor geavanceerde samenwerking. De combinatie van onze professionele UC&C-diensten en uitgebreide aanbod van oplossingen stelt organisaties in staat om deze nieuwe manier van werken toe te passen en hun personeelsbestand te mobiliseren teneinde hun concurrentiepositie te versterken.”


Kijk hoe Verizon Business-klanten CA en First American samenwerkingstechnologie inzetten om hun concurrentievermogen te vergroten, en raadpleeg praktische tips voor een gebruik van deze technologie. http://www.verizonbusiness.com/about/news/displaynews.xml?newsid=25279&mode=vzlong&lang=en&width=530


“The Meetings Around the World II studie bevestigt dat samenwerking de volgende fase van Internet is en dat het middelpunt van deze fase het netwerk als een platform is,” aldus Carlos Dominguez, senior vice president for the office of the chairman and CEO, Cisco. “Het juiste samenwerkingsplatform helpt bedrijven om sneller beslissingen te kunnen nemen, hun productiviteit te verhogen en interacties met hun klanten en partners te verbeteren.”


Verizon is een vooraanstaande leverancier van samenwerkings- en unified communications-diensten die organisaties in staat stellen om vanaf vrijwel elke locatie en op vrijwel elk tijdstip op eenvoudige en efficiënte wijze samen te werken. Hierdoor kunnen zij hun reactievermogen en productiviteit verbeteren zonder de kosten en CO2-uitstoot die gepaard gaan met zakelijk reisverkeer. Verizon Business zet 30 jaar ervaring met het leveren van conferencing-diensten en zijn wereldwijde IP-netwerk in om zakelijke en overheidsklanten te voorzien van een brede reeks van tools voor geavanceerde samenwerking en mobiliteit, met inbegrip van audio, video en web conferencing, VoIP, contact center-diensten, beheerde oplossingen, hostingoplossingen en professionele diensten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten